Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 15. juni 2007 nr. 30 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.) del V

DatoFOR-2007-06-15-647
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-30
Kunngjort19.06.2007
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2007:30

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 etter lov 15. juni 2007 nr. 30 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.) del V. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter loven del V til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet menes i loven del IV Finansdepartementet.