Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter forsikringsloven § 7-2 fjerde ledd

DatoFOR-2007-06-15-650
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
EndrerLOV-2007-06-15-29
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-44-§7-2, LOV-2007-06-15-29
Kunngjort19.06.2007
KorttittelDelegering til FIN etter forsikringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 7-2 fjerde ledd, jf. lov 15. juni 2007 nr. 29 om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter § 7-2 fjerde ledd delegeres til Finansdepartementet.1

1Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 7-2 fjerde ledd delegeres til Finansdepartementet.