Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 15. juni 2007 nr. 29 om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser) del II

DatoFOR-2007-06-15-651
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-29
Kunngjort19.06.2007
KorttittelDeleg. etter lov 2007:29 (endr. forsikringsl.)

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 29 om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser) del II. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtaket del II delegeres til Finansdepartementet.1

1Kongens myndighet etter lov 15. juni 2007 nr. 29 om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser) del II delegeres til Finansdepartementet.