Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III

DatoFOR-2007-06-15-653
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-28
Kunngjort19.06.2007
KorttittelDeleg. etter lov 2007:28 (endr. pensjonslover)

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.