Delegering av myndighet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet etter verdipapirhandelloven § 15-3 annet ledd nr. 3 annet punktum og § 18-1

DatoFOR-2007-06-29-753
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-75-§15-3, LOV-2007-06-29-75-§18-1
Kunngjort03.07.2007
KorttittelDeleg. til FIN og SD etter verdipapirhandell.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 15-3 annet ledd nr. 3 annet punktum og § 18-1. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 18-1 delegeres til Finansdepartementet.

Med «departementet» i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 15-3 annet ledd nr. 3 annet punktum menes Samferdselsdepartementet.