Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om eiendomsmegling § 8-8 annet ledd og del II annet ledd

DatoFOR-2007-06-29-755
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-73-§8-8
Kunngjort03.07.2007
KorttittelDeleg. til FIN etter lov om eiendomsmegling

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8 annet ledd og del II annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8 annet ledd og lovvedtaket del II annet ledd delegeres til Finansdepartementet.