Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

DatoFOR-2007-06-29-759
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-90
Kunngjort03.07.2007
KorttittelIkrafttr. lov 2007:90 om endr. fagskoleutdanning

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning del II nr. 1. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Loven trer i kraft 1. august 2007.

Bestemmelsen i § 2-41 om at tilbydere av godkjent fagskoleutdanning skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring gjøres gjeldende fra 1. januar 2009, som en overgangsordning.

Bestemmelsen i § 3-12 om at fagskoler skal ha et styre på minst fem medlemmer som øverste ansvarlige styringsorgan gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning.

Bestemmelsen i § 10-13 om beskyttelse av begrepene fagskoleutdanning og fagskole gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning.

Kunnskapsdepartementet får fullmakt til å fastsette endringer i overgangsbestemmelsene til § 2-4,1 § 3-12 og § 10-1.3

1Det skal vel være § 2 fjerde ledd (Lovdatas anm.).
2Det skal vel være § 3 første ledd (Lovdatas anm.).
3Det skal vel være § 10 første ledd (Lovdatas anm.).