Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov om fritids- og småbåter § 38 tredje ledd og § 39

DatoFOR-2007-06-29-848
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§38, LOV-1998-06-26-47-§39
Kunngjort10.07.2007
KorttittelDeleg. til MD etter fritids- og småbåtloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 tredje ledd og § 39. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 tredje ledd og § 39 delegeres til Miljøverndepartementet.