Overføring av forvaltningsansvaret for lov om ekteskap del II, IV og V fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justis- og politidepartementet

DatoFOR-2007-08-10-957
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 8
Ikrafttredelse10.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47
Kunngjort14.08.2007
KorttittelOverføring av forvaltningen av ekteskapsloven

Fastsatt ved kgl.res. 10. august 2007 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap del II, IV og V. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet. 

Overføring av forvaltningsansvaret for lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap del II om formuesforholdet mellom ektefeller, del IV om midlertidige avgjørelser mv. og del V om overgangsbestemmelser og endringer i andre lover, fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justis- og politidepartementet.