Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter folketrygdloven § 24-1

DatoFOR-2007-10-19-1265
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-1
Kunngjort23.11.2007   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter folketrygdloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. oktober 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-1. 

Myndighet som etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-1 er lagt til departementet er i brev 19. oktober 2007 delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.