Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om folkeregistrering § 14 første ledd første punktum og fjerde ledd

DatoFOR-2007-10-24-1266
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-01-16-1-§14
Kunngjort23.11.2007   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter folkeregisterloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 2007 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 14 første ledd første punktum og fjerde ledd. 

Myndighet som etter lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 14 første ledd første punktum og fjerde ledd er lagt til departementet er i brev 24. oktober 2007 delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.