Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om målenheter, måling og normaltid § 4, § 7, § 10 og § 30

DatoFOR-2007-12-14-1419
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§4, LOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§10, LOV-2007-01-26-4-§30
Kunngjort14.12.2007   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til NHD etter lov om målenheter m.m.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 4, § 7, § 10 og § 30. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 4, § 7, § 10 og § 30 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.