Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 7

DatoFOR-2007-12-14-1445
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2013-08-08-963
EndrerFOR-1992-12-09-1040
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, LOV-1980-06-13-24-§4-9
Kunngjort18.12.2007   kl. 15.10
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 7.
Endringer: Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 963.

I

Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 7 delegeres til Skattedirektoratet.

0Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 963.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2008 med virkning fra og med inntektsåret 2007. Med virkning fra samme tidspunkt oppheves delegeringsvedtak 9. desember 1992 nr. 1040.