Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 8-5 første punktum

DatoFOR-2007-12-21-1611
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§8-5
Kunngjort28.12.2007   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 8-5 første punktum. 

Myndigheten som etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 8-5 første punktum er lagt til departementet er i brev 21. desember delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.