Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov 14. desember 2007 nr. 103 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del V tredje ledd

DatoFOR-2007-12-21-1612
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-14-103
Kunngjort28.12.2007   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter lov 2007:103

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 14. desember 2007 nr. 103 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del V tredje ledd. 

Myndigheten som etter lov 14. desember 2007 nr. 103 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del V tredje ledd er lagt til departementet er i brev 21. desember delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.