Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet etter tolloven

DatoFOR-2007-12-21-1708
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119
Kunngjort08.01.2008   kl. 15.10
KorttittelDelegering til LMD og FIN etter tolloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Fremmet av Finansdepartementet. 

Departementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 7-4 fjerde ledd, § 8-3 fjerde ledd, § 9-1, § 9-2, § 9-3, § 9-4, § 10-6 og § 12-9 tildeles Landbruks- og matdepartementet. Departementets myndighet etter lovens øvrige bestemmelser tildeles Finansdepartementet.