Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter ekomloven § 1-2

DatoFOR-2008-01-11-9
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse11.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-2
Kunngjort15.01.2008   kl. 15.35
KorttittelDelegering til SD etter ekomloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. januar 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-2. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-2 delegeres til Samferdselsdepartementet.