Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven § 29

DatoFOR-2008-02-07-111
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse07.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§29
Kunngjort08.02.2008   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrafikkl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. februar 2008 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 29.

I

Myndighet etter vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 29 delegeres til Vegdirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.