Delegering til Justis- og politidepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter § 1 i lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold

DatoFOR-2008-05-09-448
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse09.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-12-19-75-§1
Kunngjort14.05.2008   kl. 13.30
KorttittelDelegering til JD etter lov 1969:75

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2008 med hjemmel i lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Delegering til Justis- og politidepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter § 1 i lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold.