Delegering av myndighet til å fastsette særskilt ordning for sørsamisk menighet

DatoFOR-2008-05-15-461
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse15.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§2
Kunngjort16.05.2008   kl. 12.50
KorttittelDeleg. til KKD etter kirkeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2008 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 tredje ledd. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 tredje ledd til å fastsette særskilt ordning for sørsamisk menighet til Kultur- og kirkedepartementet.