Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter omstillingslova § 7 og § 8

DatoFOR-2008-06-06-543
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-38-§7, LOV-2008-06-06-38-§8
Kunngjort06.06.2008   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til NHD etter omstillingslova

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 2008 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 38 om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) § 7 og § 8. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd § 7 og § 8 til Nærings- og handelsdepartementet.