Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om forsikringsformidling § 5-2a fjerde ledd

DatoFOR-2008-06-27-747
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-41-§5-2a
Kunngjort01.07.2008   kl. 15.40
KorttittelDeleg. etter forsikringsformidlingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 5-2a fjerde ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 5-2a fjerde ledd til Finansdepartementet.