Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)

DatoFOR-2008-06-27-749
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-63, LOV-1981-06-12-52
Kunngjort01.07.2008   kl. 15.40
KorttittelDeleg. av myndighet etter lov 2008:63

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) del III. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til å bestemme ikrafttredelse og fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.