Delegering av myndighet etter lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland § 18 annet ledd til Utenriksdepartementet til å oppnevne revisor for Norfund

DatoFOR-2008-10-17-1133
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse17.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-05-09-26-§18
Kunngjort24.10.2008   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til UD om revisoroppnevning for Norfund

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. oktober 2008 med hjemmel i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland § 18 annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland § 18 annet ledd til Utenriksdepartementet.