Delegering av myndighet til landets fylkesmenn av Helsedirektoratets myndighet til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjoner

DatoFOR-2008-11-10-1633
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 2
Ikrafttredelse10.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-62-§6-1, FOR-2008-11-11-1634
Kunngjort03.02.2009   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til fylkesmannen om kontrollkommisjoner

Hjemmel: Fastsatt av Helsedirektoratet 10. november 2008 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 6-1 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. november 2008 nr. 1634. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 11. november 2008 nr. 1634 delegert til Helsedirektoratet sin myndighet til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen, jf. psykisk helsevernloven § 6-1 tredje ledd.

Helsedirektoratet delegerer med dette denne myndigheten videre til fylkesmennene med virkning fra 10. november 2008. Frem til denne datoen har som kjent denne myndigheten vært delegert direkte fra Helse- og omsorgsdepartementet til fylkesmennene.