Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) til Toll- og avgiftsdirektoratet

DatoFOR-2008-11-25-1256
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 12
Ikrafttredelse25.11.2008
Sist endretFOR-2008-12-12-1327
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119
Kunngjort28.11.2008   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til TAD etter tolloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2008 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) kap. 1-12, 14-15 og 17.
Endringer: Endret ved vedtak 12 des 2008 nr. 1327.

I

Finansdepartementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) til å gi forskriftsbestemmelser delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet. Delegeringen omfatter ikke myndighet etter lovens kapittel 13 Alminnelige bestemmelser om tollkontroll og kapittel 16 Straff og andre reaksjoner.

II

Delegeringen trer i kraft straks.

0Endret ved vedtak 12 des 2008 nr. 1327.