Delegering av kompetanse til Justis- og politidepartementet til å kunne forlenge funksjonstiden til Billighetserstatningsutvalg I, II og III og oppnevne medlemmer, varamedlemmer samt leder og nestleder til utvalgene

DatoFOR-2008-12-12-1343
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 13
Ikrafttredelse12.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort16.12.2008   kl. 15.00
KorttittelDelegering til JD, Billighetserstatningsutvalg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2008. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongen delegerer til Justis- og politidepartementet kompetansen til å kunne forlenge funksjonstiden til Billighetserstatningsutvalg I, II og III og oppnevne medlemmer, varamedlemmer samt leder og nestleder til utvalgene.