Overføring av lov 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig og kriseforhold fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet

DatoFOR-2008-12-12-1347
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2008 hefte 13
Ikrafttredelse12.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-12-19-2
Kunngjort16.12.2008   kl. 15.00
KorttittelOverf. av lov om rekv. av skip under krig til NHD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2008. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Lov 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig og kriseforhold overføres fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.