Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 1 femte ledd til Nærings- og handelsdepartementet

DatoFOR-2008-12-19-1441
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§1
Kunngjort22.12.2008   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til NHD etter mesterbrevloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 1 femte ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 1 femte ledd til Nærings- og handelsdepartementet.