Delegering av Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 11-1 nr. 3

DatoFOR-2008-12-19-1445
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§11-1
Kunngjort22.12.2008   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til SKD etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 11-1 nr. 3.

I

Departementets myndighet etter ligningsloven § 11-1 nr. 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2009.