Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Statens finansfond § 12 og lov om Statens obligasjonsfond § 4

DatoFOR-2009-03-06-267
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse06.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-03-06-12-§12, LOV-2009-03-06-13-§4
Kunngjort10.03.2009   kl. 13.20
KorttittelDeleg. til FIN etter lov om finansfond og obligasjonsfond

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. mars 2009 med hjemmel i lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond § 12 og lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond § 4. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om Statens finansfond § 12 og etter lov om Statens obligasjonsfond § 4 delegeres til Finansdepartementet.