Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven § 19 annet ledd

DatoFOR-2009-03-12-297
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse12.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§19
Kunngjort13.03.2009   kl. 13.40
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 12. mars 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 19 annet ledd.

I

Samferdselsdepartementet delegerer med dette departementets myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i vegtrafikkloven § 19 annet ledd til Vegdirektoratet.

II
Ikrafttredelse

Vedtaket trer i kraft straks.