Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 annet ledd og § 3 vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster for lagring av CO₂

DatoFOR-2009-03-13-321
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse13.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§2, LOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort20.03.2009   kl. 13.50
KorttittelDelegering til OED og AID

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mars 2009 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 annet ledd og § 3. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 annet ledd og § 3 delegeres til

-Olje- og energidepartementet for så vidt gjelder leting, utbygging og drift av undersjøiske geologiske formasjoner med henblikk på transport og lagring av CO₂ og utnyttelse av slike formasjoner for lagring av CO₂
-Arbeids- og inkluderingsdepartementet for så vidt gjelder sikkerhet med henblikk på transport og lagring av CO₂ i undersjøiske geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen.