Delegering av myndighet etter forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet

DatoFOR-2009-03-20-334
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse20.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2002-12-20-1625-§5, LOV-2001-06-15-53-§16
Kunngjort24.03.2009   kl. 13.55
KorttittelDeleg. etter pasientskadeforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2009 med hjemmel i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda § 5. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter § 5 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet.