Overføring av myndighet til Olje- og energidepartementet etter plan- og bygningsloven § 18 for å utarbeide og vedta statlig plan for Tysvær vindkraftverk med tilhørende elektriske anlegg og tilleggsanlegg

DatoFOR-2009-03-27-362
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse27.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§18
Kunngjort31.03.2009   kl. 13.15
KorttittelDelegering til OED etter plbl

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 18. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Miljøverndepartementet til å vedta statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 18 overføres til Olje- og energidepartementet når det gjelder Tysvær vindkraftverk med tilhørende elektriske anlegg og tilleggsanlegg.