Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

DatoFOR-2009-05-15-512
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse15.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18
Kunngjort15.05.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til OED og AID etter petroleumsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2009 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Kongens myndighet etter petroleumsloven § 10-18 første ledd til å fastsette forskrifter i medhold av loven delegeres til Olje- og energidepartementet, og til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for så vidt gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten.