Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 46 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.)

DatoFOR-2009-06-19-678
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-46, LOV-1988-06-10-40
Kunngjort19.06.2009   kl. 16.45
KorttittelDeleg. etter lov 2009:46, endr finansvl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 46 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.) del II og IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter loven del II delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter loven del IV til å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.