Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter jernbaneloven § 7c

DatoFOR-2009-06-19-688
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§7c
Kunngjort23.06.2009   kl. 15.15
KorttittelDelegering til SD etter jernbaneloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 7c. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter jernbaneloven § 7c delegeres til Samferdselsdepartementet.