Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del XV

DatoFOR-2009-06-19-694
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-48
Kunngjort23.06.2009   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2009:48, verdipapirfond

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del XV nr. 2. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtakets del XV til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet menes i lovvedtaket del I Finansdepartementet.