Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX

DatoFOR-2009-06-19-708
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-60
Kunngjort23.06.2009   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2009:60

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX første ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX til Finansdepartementet.