Overføring av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 6-4

DatoFOR-2009-06-26-858
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§6-4
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelOverf. av myndighet til OED etter plbl

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 6-4 tredje ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Den myndighet som er tillagt departementet i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling § 6-4 tredje ledd legges til Olje- og energidepartementet.