Delegering av myndighet til å gi overgangsregler i forskrift med hjemmel i helseforskningsloven § 55 andre ledd

DatoFOR-2009-06-26-867
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-20-44-§55
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til HOD etter helseforskningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) § 55 andre ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning § 55 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet.