Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret

DatoFOR-2009-06-26-879
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§15a, LOV-1953-07-17-9-§15b, LOV-1953-07-17-9-§15d jf LOV-2010-06-25-45-§39, LOV-2009-06-19-83
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til JD, kommunal beredskapsplikt

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 15a fjerde ledd, § 15b fjerde ledd og § 15d, jf. lov 19. juni 2009 nr. 83 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret mv. (innføring av kommunal beredskapsplikt). Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 15a fjerde ledd, § 15b fjerde ledd og § 15d delegeres til Justis- og politidepartementet.