Delegering av kompetanse til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven § 43a og § 13 fjerde ledd

DatoFOR-2009-08-20-1530
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse20.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§43a
Kunngjort17.12.2009   kl. 15.20
Rettet19.01.2010 (tittel og hjemmelsfelt)
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Samferdselsdepartementet 20. august 2009 med heimel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 43a og § 13 fjerde ledd.

I

Kompetanse etter vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 43a og § 13 fjerde ledd vert med dette delegert til Vegdirektoratet.

II

Vedtaket vert sett i kraft straks.