Delegering av departementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser

DatoFOR-2009-09-02-1144
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse02.09.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort04.09.2009   kl. 14.10
KorttittelDeleg. til SKD i saker om skatteunndragelser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2009.

I

Finansdepartementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.