Delegering av Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 30a tredje ledd siste punktum til Finansdepartementet.

DatoFOR-2009-11-27-1406
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 12
Ikrafttredelse27.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§30a
Kunngjort27.11.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til FIN etter sentralbankloven § 30a

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. november 2009 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 30a. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 30a tredje ledd siste punktum til Finansdepartementet.