Fastsettelse av offisiell sjøkartmyndighet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 11

DatoFOR-2009-12-04-1458
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§11
Kunngjort08.12.2009   kl. 14.40
KorttittelFastsettelse av offisiell sjøkartmyndighet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 2009 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 11. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet). 

Statens kartverk utpekes som offisiell sjøkartmyndighet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 11.