Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond del II

DatoFOR-2009-12-11-1510
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse11.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-12-11-120 jf LOV-1981-06-12-52
Kunngjort15.12.2009   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til FIN etter endr i verdipaprifondloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2009 med hjemmel i lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond del II. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter vedtak til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond del II til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.