Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) til Skattedirektoratet

DatoFOR-2009-12-15-1523
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse15.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58
Kunngjort16.12.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) kap. 1-6, 8-11, 13-16 og 22.

I

Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) til å gi forskriftsbestemmelser delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen omfatter ikke myndighet etter lovens kapittel 7, 12 og 17.

II

Vedtaket trer i kraft straks.