Delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2

DatoFOR-2010-04-19-576
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 5
Ikrafttredelse19.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-23-56-§3-1, LOV-2000-06-23-56-§4-1, LOV-2000-06-23-56-§5-1, LOV-2000-06-23-56-§5-2, FOR-2010-04-16-521
Kunngjort23.04.2010   kl. 14.45
KorttittelDeleg. myndighet til Helsedirektoratet etter hlsberedskl.

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. april 2010 med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2, jf. kgl.res. 16. april 2010 nr. 521 om anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, jf. § 1-5 nr. 2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2. 

Det ble i statsråd 16. april 2010 vedtatt at fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap jf. lovens § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 kommer til anvendelse, jf. lovens § 1-5 nr. 2.

Fullmaktene får virkning fra og med 16. april 2010 og gjelder inntil 14 dager.

Departementet delegerer ved dette departementets myndighet etter § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet holder departementet orientert om eventuell anvendelse av fullmaktene i direktoratets daglige situasjonsrapporter til departementet vedrørende vulkanutbruddet på Island.